Algemene Voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Algemeen

Op deze pagina kunt u onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor het bestellen van uw order incl div borduringen bedoeld om de koper (hierna te noemen afnemer) en de verkoper (hierna te noemen leverancier) te beschermen. Lees deze voorwaarden goed door! Mocht zich een situatie voordoen die niet expliciet staat beschreven in de leverings- en betalingsvoorwaarden, dan zal ik deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen de afnemer en de leverancier is het Nederlands Recht van toepassing.

 2. Prijzen

  • Alle vermelde bedragen zijn in euro's,excl 21% BTW en exclusief verzendkosten.

 3. Bestelling

  • Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen met de verkoopvoorwaarden akkoord te gaan.
  • Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de afnemer een opdrachtbevestiging waarop de order in het kort staat weergegeven, het  totaalbedrag van de bestelling inclusief BTW en verzendkosten en de betalingsvoorwaarden worden vermeld.
  • De bestellingen worden geleverd binnen de afgesproken levertijd tenzij de in te kopen textielen niet op tijd door de levernacier aan Borduurhuis Steenderen kan worden geleverd. U als afnemer krijgt hierover altijd bericht.
  • De leverancier houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een afnemer te weigeren.

 4. Betaling

  • Betalingsvoorwaarden staan vermeld op de opdrachtbevestiging. Dit kan zijn onder vooruitbetaling of op rekening.

 5. Levering

  • Borduurhuis Steenderen doet er alles aan om de order binnen de gestelde levertijd aan u te leveren. Mocht er door derden toch een vertraging oplopen dan wordt u als afnemer hiervan op de hoogte gebracht.

 6. Aansprakelijkheid

  • De leverancier is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de verzendingen tijdens of na verzending.
  • De leverancier is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, is ontstaan aan de afnemer, aan zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden.
  • Wanneer u zelf de textiel wilt aanleveren dan is dit mogelijk, echter is Borduurhuis Steenderen niet aansprakelijk voor eventuele produktie fouten welke veroorzaakt kunnen worden door overmacht, zoals stroomstoringen. Zo is Borduurhuis Steenderen ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw eindprodukt wanneer u zelf de textiel heeft aangeleverd. Borduurhuis Steenderen staat voor kwaliteit wanneer zij zelf de textiel heeft ingekocht.